Το γραφείο μας έχει έδρα την Πάτρα και την Αθήνα. Αναλαμβάνουμε από την Πάτρα κομπλέ φορτία με πολλές παραδόσεις για διάφορους πελάτες. Το ίδιο ισχύει και από την Αθήνα. Διαθέτουμε ιδιόκτητα Φ.Δ.Χ. και ανυψωτικά μηχανήματα καθώς επίσης και συνεργαζόμενα αυτοκίνητα. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γραφείο, ανοικτό χώρο Parking περιφραγμένο για απόθεση υλικών.