• Αναλαμβάνουμε μεταφορά Βαρέων – Ογκώδη μηχανημάτων ή εξαρτημάτων, τρακτέρ, φορτηγά και γερανογέφυρες.
  • Αναλαμβάνουμε από την Πάτρα κομπλέ φορτία με πολλές παραδόσεις για διάφορους πελάτες. Το ίδιο ισχύει και από την Αθήνα
  • Αναλαμβάνουμε μεταφορά υλικών από βιομηχανίες και εργοτάξια.
  • Διαθέτουμε ανυψωτικά μηχανήματα 3,5 – 7 τόνους.
  • Διαθέτουμε ιδιόκτητα γραφείο, ανοικτό χώρο Parking περιφραγμένο για απόθεση υλικών.
  • Υπάρχει η δυνατότητα να γίνει πρακτόρευση από το λιμάνι της Πάτρας για οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
  • Υπάρχει η δυνατότητα πώλησης Container 20άρι – 40άρι.
  • Τα τρέιλερ – νταλίκες που διαθέτουμε είναι πλατφόρμες ανατροπές, ανοιγόμενες πλατφόρμες, πλατφόρμες με κλειδιά Container για 20άρι – 40άρο και 45άρι. Ειδικές νταλίκες για σωλήνες και κολώνες.
  • Διαθέτουμε συνοδευτικό όχημα για τις ειδικές μεταφορές.